Cam Ambalaj ve Cam Ev Eşyası Endüstrisi için Geliştirilmiş Ürünlerimiz

  • Soğuk Kaplama Ürünleri
  • Sıcak Kaplama Ürünleri
  • Kalıpların UtrasoniK Sistemde Temizliği ve ürünleri
  • Kalıp Koruyucu ve kaplama Ürünleri
  • Cam Ev Eşyası kalıplarının Temizliği için Ürünler
  • Cam üretim Makineleri Temizleme Ürünleri
  • Damla Yolu Boya Sökme Ürünleri
  • Özel Yağlar Kaydırıcılar
  • Cam Kaplama ürünleri
*

PC3+ SOĞUK KAPALAMA ÜRÜNÜ

Kalıcı Soğuk Kaplama Ürünü

Taşıma,doldurma,diğer işlemler sırasında mükemmel kuru ve yaş çizilme direnci sağlar. (kayma açısı 13)
Yumuşak veya deionize su ile sulandırılır.Uygun püskürtme sistemi ile yüzeye püskürtülür.(Sulandırma oranı 1/100) Optimum performans için cam yüzeyindeki sıcak kaplamada kalay oksit kalınlığı en az 35 CTU ve yüzey sıcaklığı 100C nin üzerinde olmalıdır.

*

PC3 EV EŞYASI SOĞUK KAPLAMA ÜRÜNÜ

Ev Eşyası için Kalıcı Soğuk Kaplama Ürünü


Bantta,nakliyede mükemmel çizilme direnci sağlar.
Yumuşak veya deionize su ile sulandırılır.(Sulandırma oranı 1/100 ) Uygun püskürtme sistemi ile püskürtülür

*

PC4 Cold-end Coating

Geçici Soğuk Kaplama Ürünü
dekorasyon amaçlı baskı öncesi soğuk kaplama uygulaması pişen baskının yapışması problemine sebep olabilir. PC4 veya PC5 uygulaması ile konveyör bantta çizilme önlenir. Baskı kalitesi gelişir .Baskı sonrası PC3 uygulaması yapılır.

*

PC5 UV etkileşimli baskı öncesi Soğuk Kaplama
PC5 Cold End Coating Prior UV Cured Print

UV Etkileşimli Baskı Öncesi Soğuk Kaplama Ürünü
Uçucu olup, bir haftada uçar.
It is volatile and flies in a week

*

KALIPLARIN ULTRASONİK SİSTEMLE TEMİZLİĞİ
Ultrasonics immersion cleaning system for moulds

Utrasonik daldırmalı temizleme sistemi, kalıpların temizliği için hızlı ve etkin yöntemdir.
Ultrasonik temizleyici yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır.
Nüfuz edici yapısı nedeniyle, kalıp iç yüzeyinde soğutma kanallarındaki malzeme artıklarını ve grafit içeren kalıp ayırıcı artıklarını hızla uzaklaştırır.
Ultrasonik temizleyicinin 5 tankı vardır. 1.tank yüksek alkali çözelti 2.tank durulma suyu, 3. tank asit temizleyici 4. Tank orta alkali temizleyici 5.tank ise pasifleştirici içerir.
kumlama ve ultrasonik yıkama ardışık kullanılmamalıdır. Zira kalıp yüzey pürüzlüğü bozulur, kalıp aşınır.
Ultrasonics immersion cleaning system offer a rapid and effective method of cleaning for moulds
Ultrasonic cleaning uses high-frequency sound waves to remove mold residues

Due to its penetreting natüre, ultrasonic cleaners removes residues from deep down inside the internal cooling ports and channel, speedly removes metarial deposits and relase agents
Ultrasonic cleaner has 5 tanks. 1.tank contains alkaline cleaner, 2.tank contains water for rinsing. 3. Tank contains acidic cleaner, 4.tank contains mild alkaline cleaner 5. Tank contains passivating chemicals.
Blast cleaning and ulrasonic cleaner sould not be used consecutively.Because surface roughness of mold is broken
and molds erode

*

ULTRASONİK BANYOLAR İÇİN ALKALİ KALIP TEMİZLEYİCİLER STC-D 320 VE STC-D210
Alkaline Solutions for Ultrasonic İmmersion Cleaner of Mould
STC-D320 and STC-D210

Ultrasonik Banyolar için Kalıp Temizleyiciler STC-D320 ve STC-D210
STC-D320 yüksek alkali içerikli
STC-D210 orta alkali ürün olup ağır yağ gresi kalıptan temizler.
STC-D320 is highly alkaline solution STC-D210 mild alkaline solutions for removing contaminants, heavy grease on mould

*

ULTRASONİC BANYOLAR İÇİN ASİDİK KALIP TEMİZLEYİCİ STC-MC110
ACİDİC SOLUTİON FOR İMMERSİON CLEANER FOR MOULD MC-110

ULTRASONİK BANYOLAR İÇİN ASİDİK KALIP TEMİZLEYİCİ MC-110
ACİDİC SOLUTİON FOR İMMERSİON CLEANER FOR MOULD MC-110
Ürün yeterli oranda korozyon inhibitörü içerir.
The product contains sufficient proportion of corrosion inhibitor

*

STC-D-010

geçici korozyon koruması sağlar
provides temporary corrosion protection

*

SG201

Kalıp Koruyucu
uzun süreli korozyon koruması sağlar.
provides long-term corrosion protection

*

Kalıp Kaplama Ürünleri
Mold Coating Products

*

CAM EV EŞYASI KALIPLARI TEMİZLİĞİ İÇİN ÜRÜNLER
PRODUCTS FOR CLEANİNG MOLDS USED MANUFACTURİNG GLASS-WARE

Uygun ürün STC kodlu ürünler arasından seçilebilir.
Appropriate product can be selected from products with the product code STC

*

Cam Üretim Makinelerinin Temizliği
Products for Cleaning Glass Production Machines

PC-LB100 kodlu üründür.
PV-LB100 is appropriate product

*

Damla Yolu Boyası/kaplamasını Sökme ürünü
Stripping of epoxy coating on Delivery System

STC-D-811 ve STC-D822 kodlu ürünler kullanılmaktadır.
STC-D811 and STC-D822 coded products are used

*

Makas yağı (cooling lubricant for shear bades) Kalıp yağı (Mold Lubricant) Kepçe yağı (Scopp and Delivery Oil)

*

Cam Ev Eşyası Üretiminde Kalıplar İçin Kaydırıcılar
Sliders for Molds in Glass-Ware Production

PC-LB-101

*

Su itici, kaydırıcı cam kaplama ürünleri
Hydrophobic , Hydrophilic Coating Products

Cam temizleme (PC470,PC471)
(kirlenme geciktirici=
Su kaydırıcı(PC478,PC479)
Su itici ürünler (PC475,PC476,PC477)

*

Camı koruyan film

su bazlı, soyulabilir film PC40 ve SG40