Soğutma Sistemleri için Korozyon Önleyici ve Kışır, Çamur Temizleyici Kimyasallar

  • Korozyon Önleyiciler
  • Kışır ve Çamur Temizleyiciler
  • Kışıra Karşı Şartlandırma Kimyasalları
*

WTC-C8

Küçük Sistemler için Korozyon önleyici

Air-Condition veya işlemlerde kullanılan soğuk su dolaşım sistemlerinin soğutma kulelerinden ser suyun oluşturabileceği kabuk oluşumunu, demir ve demir olmayan olmayan metallerin korozyonunu önlemek için geliştirilmiş bir üründür. Özel polimerler ve fosfonat içerir. Fosfat içermez, küçük soğutma kuleleri için uygundur.
*

WTC-C15

Büyük ve Orta Ölçekli Sistemler için Korozyon önleyici

Air-Condition veya işlemlerde kullanılan soğuk su dolaşım sistemlerinin soğutma kulelerinden ser suyun oluşturabileceği kabuk oluşumunu, demir ve demir olmayan olmayan metallerin korozyonunu önlemek için geliştirilmiş bir üründür. Özel polimerler ve fosfonat içerir. Fosfat içermez. Büyük soğutma suyu sistemlerinde veya sert su kullanılan orta büyüklükteki soğutma suyu sistemlerinde kullanılmak için geliştirilmiştir.
*

WTC-C20

Hassas Sistemler için Korozyon önleyici

Air-Condition veya işlemlerde kullanılan soğuk su dolaşım sistemlerinin soğutma kulelerinden ser suyun oluşturabileceği kabuk oluşumunu, demir ve demir olmayan olmayan metallerin korozyonunu önlemek için geliştirilmiş bir üründür. Özellikle korozyana karşı hassas olan sistemlerde kullanılması tavsiye edilir. Zn içerir.
*

WTC-C25

Air-condition ve soğutma kuleleri için korozyon önleyici

Air-condition veya işlemlerde kullanılan soğuk su dolaşım sistemlerinin soğutma kulelerinden sert suyun oluşturabileceği kabuk oluşumunu ve demir ve demir olmayan metallerin korozyonu önlemek için geliştirilmiş bir üründür. Sert besi suyu kullanılan sistemlerde kullanılmak için geliştirilmiştir.
*

WTC-CD

Online kışır temizleyici

Soğutma kuleleri ve ısı değiştiriciler için online kışır temizleyicidir. Soğutma kulelerinde kışır ve çamur temizleyici olarak formüle edilmiştir. Aynı zamanda çamur incelticisi ve demir iyonlarını tutucu olarak görev yapar. Düzenli kullanıldığında sistemde ki kışır oluşumunu önleyerek daha verimli çalışmaya yardımcı olur. Sistemi durdurmadan oluşmuş olan kışır tabakasının temizlenmesine olanak sağlar.
*

WTC-E15

Proses suyunu kışır oluşumuna karşı şartlandırma ürünüdür.