Profile

The way we draw for ourselves
is the ZERO ERROR strategy.

İstanbul Ümraniye ilçesinde bulunan tesislerinde 1998 yılında üretime başlayan firmamız, dünyanın sayılı hammadde üreticisi firmalarından ithal ettiği hammaddeleri, müşterilerinin öneri ve sorunları doğrultusunda formüllerine uygun olarak işleyerek mamul madde halinde satışa sunmaktadır.

Artan talep ve kalite anlayışımız doğrultusunda 2005 yılında üretimimiz İmes Sanayi Sitesindeki yerimize taşınmıştır. Ümraniye adresinde ki yerimiz ise ana depo ve solventli ürünlerin üretimine ayrılmıştır. Şirketimiz İmes Sanayi Sitesindeki tesislerinde kalite standartlarını yükseltecek her türlü girişimden bulunmuş bu çerçevede GSM ruhsatlı İSO9001:2000 belgesi alınmış ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili üretim bildiri ve başvurularını yapmış, gerekli belgeler temin edilmiştir.

OUR QUALITY POLICY

PROKİM olarak;

 • Müşteri İsteklerini Tam Ve Zamanında Karşılamak
 • Güncel Teknolojileri Kullanarak, Yüksek Kaliteli Hizmet / Ürünleri Ekonomik Fiyatla Müşterilerimize Sunmak
 • Yasal Mevzuatlara Ve Standartlara Tavizsiz Uymak
 • Çalışanlarımızı Sürekli Eğitmek Ve Süreçlerimizi Sürekli İyileştirmek,
 • Tedarikçilerimizle Hizmetin Kalitesini Arttırmak Ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Uygulamalarda Açık İletişim Kanalları Oluşturmak,
 • Bütün Çalışanların Katılımı İle Planlı Ve Disiplinli Çalışarak Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğini Ve Gelişimini Sağlamak.
 • Politikamızı Güncel, Global Koşullar Ve Beklentiler Doğrultusunda Sürekli Geliştirmek Yeni Fikir, Öneri Ve Eleştirilerin Teşvik Edildiği Ortamı Sağlanmak,
 • Çevresel Boyutları Belirlemek Çevresel Etkilerin Türlerini Ve Zararlarını Tespit Etmek Ve Sürekli Güncellemek
 • Faaliyetlerimiz Sonucunda Oluşan Atıkların Miktarını Ve Doğal Kaynak Tüketimini Azaltmak İçin Gerekli Çalışmaları Yaparak, Kirliliği Önlemek
 • Geri Dönüşüm İmkânı Olan Her Türlü Mamul, Yarı Mamul Ve Hammaddenin Yeniden Kullanımını Sağlayacak Araştırma Ve İyileştirmeleri Yapmak
 • Söz Konusu Yaklaşım Ve Önceliklerimizi Kamuoyu Ve Diğer İlgi Gruplarımızla Paylaşmak
 • Faaliyet Alanına İlişkin Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuat Gereklerini Yerine Getirmek,
 • Tüm Çalışanlarına Ve İlgili Taraflara, Gerekli Bilgilendirme Ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların Ve Ziyaretçilerin Sağlık Ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı Temel Görev Olarak Benimsetmek,
 • Tüm Faaliyetleri Kapsamında Olası Tehlikeli Durum Ve Davranışlar İle İlgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak Önleme Kültürünü Yerleştirmek

Olarak Belirlenmiştir.

Extensive and Reliable Experience

Bizi diğer kimyasal üreten firmalardan farklı kılan anlayışımızın müşteri sorunlarıyla direkt olarak ilgilenmek ve gerektiğinde onların sorunlarına yönelik özel ürün çalışmaları yaparak çözmeyi hedeflememiz olduğuna inanmaktayız. Bu amaç çerçevesinde AR-GE departmanımız kurulmuş ve Kimya mühendislerimizin engin bilgileri ile satış temsilcilerimizin ayrıntılı yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmaktadır.

Ürünlerin temininin yanı sıra işletmenizde ki ilgili departmanların eğitilmesi ve sistemlerin muntazaman kontrolünü yapmaktayız. Bu çerçevede belirlenen aralıklar ile işletmeler ziyaret edilmekte ve sistemlerden numune alınarak gelişmiş olan laboratuarlarımızda analizi yapılmaktadır. Bu analizler vasıtası ile işletmelerin durumu belirlenmekte ve gereksiz yere harcanan su ve enerji sarfiyatının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

We pay special attention to the environment, nature and people.

Bizim için çevre sağlığı ve emniyetli ürünler üretmek birinci planda gelir. Kullanılan ürünlerinin emniyetinin sağlanması ve daha temiz bir çevre için sizinle el eledir. Size çok yakınız,  Bize ulaşırsanız size çok kısa zamanda cevap verebilecek olan “Go-Team” ekibimiz firmanızı ziyaret ederek süratle çözüm üretir.

OUR MISSION

Kalitenin bir bütün olduğunun bilincindeyiz.
Kalite, ürünlerimiz size sunmakla başlıyor, servis ve ürünlerimizin doğru kullandırılmasını sağlamakla devam ediyor. Ürünlerimizin kullandırılması, sonuçların izlenmesi, konu ile ilgili personel eğitimi ile bir bütün olarak tamamlıyor.
Bu hedeflere ulaşabilmemiz, müşterilerimize verdiğimiz teknik hizmetlerin yeterliliği zamanında teslimat, fleksibilite ve daha da önemlisi ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin sürekli artırılmasını misyon olarak benimsemiştir.

OUR VISION

Standart ürünlerin yanı sıra ürün tasarımında ve yeni ürün imalatı dahil geçecek süreç içinde, müşterilerimizin AR-GE veya üretim sorumlularının karşılaştığı sorunların çözümüyle ilgili çekinmeden arayacağı bir firma olmak vizyonumuzdur.

Certificates